Free-Ride /Free-Style

Aquesta secció va especialment encaminada als nens a partir dels 14-15 anys com a complement de la seva formació alpina.

Com a free-ride entenem tota activitat de descens que es realitza fora del entorn acotat habitualment per l’esquí Alpí, sense que això impliqui cap risc addicional per la seguretat del esquiador i del entorn.

En les estacions on anem al nostre club d’esquí és molt habitual trobar aquest tipus d’activitat a les immediacions de les pròpies estacions, i així poder gaudir d’una manera fàcil i còmode de baixades entre els boscos, de pendents molt elevades, de neu fonda, de sessions d’esquí de muntanya amb pells de foca, etc.

Serà important disposar del material adequat per tal de poder gaudir amb la màxima seguretat possible.

El free-ride ens permetrà tenir noves motivacions en els nens, alhora que tenir la oportunitat d’estar en entorns immillorables.

El Free-Style és un altres dels complements que donarem als nens, consistents en totes les activitats desenvolupades en els parcs de les estacions d’esquí. Des de realitzar salts, fer trucs, passar per les

Back to Top