Jardí de neu.

Aquest grup inclou als més petits de la casa, amb nens de fins als 5 anys.

És el primer contacte amb la neu. Els primer jocs, els primers circuits, els primers amics de la neu amb els que passaran moments bons i no tant bons.

L’objectiu principal d’aquesta edat és aprendre a gaudir de la natura i del medi natural i començar a adaptar-se al material i al entorn.

Puces.

L’edat dels nens d’aquest grup va dels 6 als 8 anys.

Els nens ja comencen a aquesta edat a tenir les primeres sensacions damunt dels esquis. Serà molt important començar a desenvolupar els aspectes tècnics en els girs per tal de tenir una bona base de cara afrontar coneixements posteriors.

Començarem a incloure la participació en algunes curses de manera puntal per tal d’anar complementant els aspectes tècnics amb les emocions de la competició

Tot això sense perdre de vista l’essència que caracteritza la nostre escola, el esquí amb tot tipus de neu i tot tipus d’espais. Combinant des de baixades amb traçat marcat, fins a baixades pels boscos de les principals estacions de la Cerdanya Francesa.

Alevins.

Aquí trobarem als nens de 8 a 12 anys.

Els seus objectius aniran enfocats cap a la diversió en qualsevol superfície i cap a la participació en les curses d’Interclubs de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. Es faran entrenaments de lo més diversos possibles buscant la màxima polivalència en l’aprenentatge. Des de baixades en qualsevol tipus de pista, entre arbres, en els fora-pistes traçats de les estacions d’esquí, i en traçats de Gegant i Slalom marcats en les pròpies estacions.

A més s’inclouen sessions extres d’entrenaments fora dels horaris habituals dels cursets i sortides als Alps fora de la temporada hivernal de la Cerdanya. Això ens permetrà tenir una formació continuada al llarg de tot l’any, i molt més específica al llarg de la pròpia temporada.

La participació en les curses passa a ser una part important en la formació dels nens, tant des del punt de vista tècnic alhora d’afrontar les portes i les pendents, com des del punt de vista psíquic, afrontant la tensió i pressió que implica està al Portillo de sortida i acceptant la pressió dels resultats de manera natural.

Els aspectes que voldrem prioritzar en aquestes edats son el companyerisme, el respecte a la natura i les persones, i el foment del treball en equip i l’esperit competitiu.

Infantils.

L’edat dels nens va des dels 13 als 15 anys.

A aquesta edat el nen ja ha de tenir una molt bona base tècnica i serà molt important seguir perfeccionant els aspectes relacionats amb la velocitat i la transició i enllaç de corbes.

Els entrenaments, al igual que en la fase anterior aniran encaminats a buscar la polivalència total en l’aprenentatge. Des de baixades en qualsevol tipus de pista, entre arbres, en els fora-pistes traçats de les estacions d’esquí, i en traçats de Gegant i Slalom marcats en les pròpies estacions.

Aquí també trobarem sessions extres d’entrenaments fora dels horaris habituals dels cursets i sortides als Alps fora de la temporada hivernal de la Cerdanya. Això ens permetrà tenir una formació continuada al llarg de tot l’any, i molt més específica al llarg de la pròpia temporada.

La participació en les curses Interclubs de la Federació Catalana ha de ser una part més de la formació durant el creixement del nen, sabent afrontar en cada moment les resultats obtinguts, i saben portar de manera natural la pressió que esdevé de la participació en les curses.

El companyerisme, el treball en equip, el respecte per la natura i l ́entorn i el foment del sentit del esforç i la superació seran els aspectes que més s’intentaran inculcar en aquesta edat.

Juvenils.

Nens de 16 i 17 anys.

El nen es troba en plena adolescència, i és molt important trobar en cada nen els estímuls necessaris perquè segueixin gaudint del entorn i de les activitats diàries. És per això que buscarem la màxima polivalència i varietat en el desenvolupament de les activitats formatives al llarg de tota la temporada, fent des de entrenaments de tecnificació i baixades en traçats de Gegant i Slalom, fins a sortides d’esquí de muntanya i treballs en neu fondes.

Al igual que en l’etapa anterior, es participarà en les Curses de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

Back to Top